1 års oppdrag med mulighet for ansettelse i selskapet.

  • Master i elektronikk og min. 5 års erfaring. Dyktige folk med BsC og min 8 års erfaring kan også være aktuelle
  • Erfaring i utvikling av elektronikk, litt av hvert: embedded, power, gjerne for krevende miljø (subsea, defense)
  • Vi bruker CAD som heter Altium Designer men dette er ikke et krav, alle elektronikk CAD har mye i felles
  • Hands-on erfaring med test og verifikasjon av elektronikk (produkt kvalifisering)
  • Erfaring fra olje og gas vil være en fordel
  • Kunnskap i elektrisk dokumentasjon, inkl. bygging av test kabler og kabling av produkter

Oppdraget kan starte umiddelbart men senest 4. 01.2020.