TESTUTVIKLER

Hos oss bruker vi mye FitNesse for automatisering av tester:

Mandatory Skills / Experience :

  • Agile Work Environment.
  • API & UI Testing both (Manual /  Automation).
  • SDLC life cycle / Testing Life cycle (System testing, Integration testing, End to End Testing)
  • Tools Cucumber , SPOCK (BDD – Gherkin).
  • Test Automation framework Maintenance and Development.
  • JAVA & GROOVY
  • Git/Bitbucket (Version control)
  • Microservices
  • Maven (Build Management Tool)

Oppstart: Asap.

Varighet: 6 måneder med mulighet for forlengelse