SENIORKONSULENT: DRIFT AV CITRIX-LØSNING

Arbeidsoppgaver:

 

Fagområdet Citrix har behov for backfill for å kunne utføre linjeoppgaver:

 • Omstilling av Citrix-plattformer (Citrix 4.5, 6.5 og 7.1x) pågår, herunder sanering (ASK) og standardisering (RCP Regional Citrix Plattform)
 • Livssyklusstyring krever kontinuerlig vedlikehold av tjenester og komponenter
 • Sakshåndtering (IMer, tasker, changer, problems, mv.) og delta i operations center (OC)
 • Endringer/utbedringer på Citrix-plattformer
 • Skalering av løsning basert på utvikling i belastning
 • Innføring/installasjon av applikasjoner og/eller avhengigheter som må inn på PVS image
 • Test og feilretting ved innføring av applikasjoner
 • Løse uønskete hendelser, bidra til problemløsing
 • Tilpasninger og optimalisering av Arbeidsflate og plattform
 • Dokumentasjon og vedlikehold/oppgraderinger
 • Opprydding AD-struktur
 • Samarbeid med relevante ressurser i linjeorganisasjon i Sykehuspartner
 • Bistå i avvikling av eldre Citrix-farmer 4.5 og 6.5
 • Arbeidsoppgavene knyttes primært til drift av Citrix-plattform, men konsulenten kan måtte gå inn i andre arbeidsoppgaver ved behov

 

 

Kompetanse og erfaring

 • Erfaring med drift og vedlikehold, administrasjon, konfigurasjon og implementering av Citrix XenApp, XenDesktop, Provisioning Services, WebInterface og StoreFront

 • Kunnskap til VMware, DHCP, TFTP, DNS, AD og GPO, Windows Server og Windows klient OS
 • Teknisk kompetanse innenfor Powershell og annet script verktøy
 • God forståelse av infrastruktur og avhengigheter for applikasjoner og tjenester på Citrix, Active Directory, nettverk, Citrix Report Center og IWC/RES (dynamisk arbeidsflate)
 • Evne til å løse komplekse problemstillinger uavhengig av verktøy eller system
 • Evne til å jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver og levere innen avtalte frister
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt evne til å skrive beslutningsunderlag og dokumentasjon av løsningen på et høyt nivå

 

 

Bør-ha-krav til erfaring/kompetanse:

 

 • Erfaring med App-V, SCCM og UAT
 • Bør ha kjennskap til Sykehuspartners organisasjon / erfaring med IT i helsesektoren
 • Bør ha kompetanse og erfaring fra oppdrag av tilsvarende omfang/kompleksitet
 • Bør være proaktiv, løsningsorientert og strukturert og ha et sterkt leveransefokus
 • Evne til å sette seg raskt inn i oppdraget og samhandle go

 

Tiltrede: ASAP

Varighet: 6 måneder med opsjon ut 2020