.NET, C#, WINFORMS KONSULENTER

 

 

Oppgaver

 • Applikasjonsutvikling/Applikasjonsforvaltning (.NET, C#, WinForms)
 • Databaseprogrammering (Database programmering (MS SQL Server, T-SQL, lagrede prosedyrer)
 • Web-tjenester som tilrettelegger for integrasjon (Rest API, .Net Webservice SOAP)
 • Utvikling av interface mot ulike systemer
 • Brukersupport for de som benytter fagsystemet samt adhoc-uttrekk og ulike analyser
 • Forvalte enkelte off-the shelf-løsninger internt (Compello, Visma Global, SuperOffice)
 • Utvikling av standardrapporter som benyttes i organisasjonen (Erfaring med Crystal Report +)

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • Bank/Finans erfaring, forstå terminologi som benyttes.
 • Struktur i arbeidet, liker å jobbe etter en plan og få ting gjort.
 • Samarbeidsorientert, liker å jobbe i team og ta ansvar for egne oppgaver frem til leveranse.
 • Fremstå troverdig og trygg overfor dine omgivelser.
 • Serviceinnstilt og god kommunikasjon på alle nivåer.
 • Klarer å håndtere flere baller i luften på en gang, og får landet de alene eller sammen med andre.
 • Norsk muntlig og skriftlig helt nødvendig. Engelsk muntlig og skriftlig en fordel.

 

Tiltrede: Snarest

Varighet: 12 måneder