KONSULENT MED KUBERNETS ERFARING

 

Statens vegvesens behov for bistand i forbindelse med videreutvikling av datautvekslingsplattform i NordicWay 3 prosjektet.

Formålet med oppdraget er å sikre at Statens vegvesen får på plass en leveranse mot NordicWay3 prosjektet som skal utveksle data med de andre nordiske landene på en harmonisert. NordicWay 3 er et Connecting Europe Facilities (CEF) prosjekt der Norge, Sverige, Danmark og Finland er med. Formålet med prosjektet er pilotering av C-ITS og medfølgende støttetjenester. For mer informasjon om prosjektet og Norges forpliktelser se vedlegg.

 

 

Kort beskrivelse av bistanden og Kundens behov

Bistanden går ut på videreutvikling av en meldingstjeneste som bygger på AMQP 1.0 standarden. Eksisterende kodebase er open souce og tilgjengelig på GitHub: https://github.com/NordicWayInterchange

 

 

Forventede arbeidsoppgaver:

  • Konfigurering av kjøremiljø (Kubernetes)
  • Programvareutvikling (Programmering og systemdesign)
  • Dokumentasjon av kode og system
  • I den utstrekning Kunden ønsker det skal Konsulenten også delta i andre prosjektrelaterte aktiviteter.
  • Moderne sikkerhetsløsninger (SSL/TLS)

 

Oppstart: 01.02.2020

Varighet: 31.12.2020 med opsjon på 2 år