FULL STACK UTVIKLER

 

 

BAKGRUNN

Bakgrunnen for denne minikonkurransen er Statens vegvesens behov for bistand i forbindelse med videreutvikling av datautvekslingsplattform i NordicWay 3 prosjektet.

Formålet med oppdraget er å sikre at Statens vegvesen får på plass en leveranse mot NordicWay3 prosjektet som skal utveksle data med de andre nordiske landene på en harmonisert. NordicWay 3 er et Connecting Europe Facilities (CEF) prosjekt der Norge, Sverige, Danmark og Finland er med. Formålet med prosjektet er pilotering av C-ITS og medfølgende støttetjenester. For mer informasjon om prosjektet og Norges forpliktelser se vedlegg.

 

KORT BESKRIVELSE AV BISTANDEN OG KUNDEN BEHOV

Bistanden går ut på videreutvikling av en meldingstjeneste som bygger på AMQP 1.0 standarden. Eksisterende kodebase er open souce og tilgjengelig på GitHub: https://github.com/NordicWayInterchange

 

Forventede arbeidsoppgaver:

 • Konfigurering av kjøremiljø (Kubernetes)
 • Dokumentasjon av kode og system
 • Moderne sikkerhetsløsninger (SSL/TLS)

Utviklings krav

 • Versjonskontroll med Git
 • JAVA
 • SQL

Krav til Kompetanse:

 • Ha erfaring med å jobbe med FoU prosjekter
 • Erfaring med Docker / Kubernetes
 • Kompetanse på skyplattform(er)
 • Kompetanse på AMQP 1.0 (Qpid)
 • Erfaring med ITS datautvekslingssystemer

 

 

Start: 01.02.2020

Lengde: 31.12.2023 eller til prosjektet er ferdig.

Omfang: 100%

Arbeidssted: Oslo

Arbeidsspråk: Norsk & Engelsk