Som fagansvarlig rådgiver i Exacta AS vil du få en svært viktig rolle gjennom å ha det overordnede fag- og kvalitetsansvaret for vårt regnskapsbyrå i henhold til gjeldende regler fra Regnskap Norge. Du vil også ha en nøkkelrolle som rådgiver for våre kunder, spesielt i forbindelse med skatterelaterte spørsmål og andre relevante problemstillinger.
Du vil rapportere direkte til, og samarbeide tett med ledelsen. Du vil også være med å påvirke og
videreutvikle selskapet gjennom en prosess der Exacta AS arbeider aktivt med å fornye sine
systemer mot en effektiv og moderne plattform for fremtiden.
Exacta AS er forøvrig en del av Perptua-gruppen.
Stillingen omfatter ikke personalansvar.

Du vil få ansvar for å:

 • Bidra med din faglige kompetanse og støtte til våre medarbeidere og team i hele
  virksomheten
 • Videreutvikle våre oppdrags- og kvalitetssikringssystem
 • Avstemme kapasitet mot kompetanse, og initiere opplæringstiltak
 • Planlegge og gjennomføre interne faglige utviklingsprogram for både autoriserte og ikke-
  autoriserte regnskapsmedarbeidere.
 • Bistå våre kunder i skattespørsmål, fusjoner, fisjoner, selskapsdannelser, likvidasjoner etc.
 • Bidra med økonomiske råd i våre kunders daglige drift og delta i utviklingen av effektive
  rapportsystemer sammen med andre selskaper i Perpetua-gruppen (www.perpetua.no)
  f.eks. gjennom bruk av analyseverktøy som Microsoft Power BI.
 • Kvalitetssikre oppdragsavtaler
  Koordinere og selv bidra i utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

Vi søker deg som:

 • Har 4-5 års erfaring som autorisert regnskapsfører eller revisor eller som jurist med
  tilleggsutdannelse innen økonomi
 • Har interesser for områdene regnskap, lønn, skatt, avgift og selskapsrett
 • Aktivt oppsøker ny kunnskap og holder deg faglig oppdatert
 • Har gode formidlingsevner og er glad i å formidle din kunnskap til andre
 • Liker å utvikle og følge opp strukturerte og gode prosesser og rutiner

Hos oss vil du få:

 • En spennende nøkkelrolle i et solid regnskapsbyrå i med vekstambisjoner
 • Hyggelige og dyktige kollegaer og et godt og trivelig arbeidsmiljø
 • Meget gode betingelser

Kontorsted:

Exacta AS har kontorer både i Kongsberg og Oslo. Du kan selv velge hvilket kontor du ønsker som
din faste arbeidsplass, men du vil jobbe med, og må være tilgjengelig for kunder på begge
kontorer ved behov.

Stillingsprosent: 100%
Arbeidssted: Kongsberg og Oslo
Tiltredelse: Snarest