Citrix Consulent

 

Bistanden som skal utføres

Norsk Helsenett SF er en leverandør av Arbeidsflate i flere miljøer innenfor Helseforvaltningen og vi søker en konsulent til å bistå i vårt arbeid med å drifte og oppgradere dagens terminalserverløsninger.
Konsulenten arbeid innenfor drift og videreutvikling vil skje i tett samarbeid med fagmiljøet i Norsk Helsenett og ansvarlig seksjonsleder.

Norsk Helsenett ønsker å leie inn 1-2 seniorressurser som er selvstendig, strukturert, har gode kommunikasjonsegenskaper og har et stort engasjement for fagfeltet terminalserver.

1.1.2017 ble det virksomhetsoverdratt personell, infrastruktur og driftsansvar fra flere sentrale etater i helseforvaltningen. Flere av disse miljøene bygger på Citrix og VM Horizon. Norsk Helsenett ønsker sikre stabil drift men samtidig optimalisere plattformer og ta ut synergier.

 

Krav til kompetanse

  • Konsulenten skal ha relevant kompetanse og minimum 5-7 års relevant erfaring fra forespurt leveranseområde.
  • Konsulenten skal være senior med bredde med hensyn til både det tekniske og rådgivning.
  • Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.
  • Konsulenten skal oppgi referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)
  • Konsulenten skal oppgi tilbudt stillingsprosent og dato for når tilbudt konsulent er tilgjengelig for oppstart i oppdraget hos Norsk Helsenett (seneste aktuelle dato for oppstart er 2.3.2020)

 

Kompetanse og erfaring utover minstekrav

  • Norsk Helsenett søker en erfaren ressurs med tung kompetanse og erfaring på Citrix
  • Konsulenten skal vise til kunnskap om Windows 10 applikasjonspakking
  • Erfaring fra helsesektoren er en fordel

 

Start: 01.02.2020

Lengde: 31.06.2020

Opsjon: 12 måneder

Språk: Norsk

Lokasjon: Oslo

Omfang: 100%