SENIOR O365 KONSULENT

 

I forbindelse med forprosjektet for Office 365 skal vi i løpet av våren få konkludert med hvordan Office 365 bør implementeres hos Skatteetaten. Vi har da behov for en konsulent som skal bistå oss, tilnærmet fulltid, med rådgiving som beskrevet nedenfor.

Oppgavebeskrivelse

Skatteetaten har et pågående forprosjekt som undersøker når og hvordan Office 365 skal implementeres for sine ansatte. Forprosjektet gjennomfører flere Proof-of-Concept der forskjellige brukergrupper tester funksjonalitet i Office 365. Forprosjektets rapport skal blant annet inneholde anbefaling på når og hvordan Office 365 skal implementeres, og skal inkludere tidsplan og kostnadsestimater.

 

Skatteetaten har behov for bistand fra én konsulent, knyttet til:

 • Rådgivning på informasjonsstruktur i Office 365
 • Rådgivning på estimering av implementeringsprosjekt
 • Rådgivning på tidsplan for implementeringsprosjekt
 • Tekniske endringer i Office 365 ifm Proof-of-Concept i forprosjekt
 • Tekniske endringer i lokal infrastruktur ifm oppsett av Proof-of-Concept i forprosjekt

I tillegg kan konsulenten forventes å delta og bidra inn i fagmiljøet (til gruppemøter, fagsamlinger, metodeutvikling m.m.).

 

Krav til ressurs:

 • Arkitekturforståelse på Office 365
 • Erfaring med design av Office 365 informasjonsstruktur i en større organisasjon
 • Erfaring innen implementering av Office 365 i en større organisasjon, inklusiv estimering og utarbeidelse av prosjektplan
 • Teknisk kompetanse på Office 365
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig

 

Varighet/omfang:

 • Ønsket oppstart snarest mulig med varighet ut juni 2020
 • Inntil 100 % i perioden
 • Arbeidssted Grimstad (eller Oslo)